Bestuur

Bestuurders van Stichting Dorpshuis Warffum verrichten hun taken onbezoldigd. Bestuurders zijn gerechtigd directe onkosten te declareren. Hiervan wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt.

Betto Meijer
Voorzitter

Rita Bathoorn
Penningmeester

Elte Henstra
Secretaris

Francie Kaaijk
Bestuurslid

Diane Beerlage
Bestuurslid

Mijnard Scheers
Bestuurslid

Marie van Zanten
Bestuurslid