BINGO-MANIA!!!

Het Hogeland loopt voor Geluk is een goede doelen organisatie die geld inzamelt voor de Maarten van der Weijden foundation, voor kankeronderzoek.

Zij hebben contact gezocht met Optimus Evenementen en gevraagd of zij een bingodag willen organiseren, waarvan de opbrengst wordt geschonken aan Maarten vd Weijden Foundation.

Om deze dag nog wat specialer te maken en omdat Euphonia-Triton die dag hun donateursconcert zou geven zijn zij met elkaar in contact gegaan en een samenwerking aangegaan voor zaterdag 6 april.

Op die dag is er een bingomania en zal muziekvereniging Euphonia-Triton tijdens de pauzes van de bingo een concert geven.

En een betere locatie dan de Op Roakeldaishal/Dorpshuis Warffum kunnen ze daar niet voor vinden natuurlijk !

Voor meer informatie én het aanmeldformulier sturen we je graag door naar de website van Optimus Evenementen.

Dorpshuis Warffum krijgt vorm

Op 28 november 2019 is de statutenwijziging van de stichting Exploitatie Evenementenhal Op Roakeldais formeel geworden bij de notaris. Belangrijke wijziging daarin is dat met het wijzigen van de statuten de eerste stappen gezet worden richting een dorpshuis voor Warffum. De stichting heet vanaf nu ook stichting Dorpshuis Warffum. 

Doel van deze stichting is het bieden van een ruim, warm, huis met een grote tuin voor alle dorpsbewoner, clubs, verenigingen en andere groepen in Warffum. Door het zelf organiseren van activiteiten en evenementen, maar ook vooral door het bieden van een plek aan activiteiten en evenementen van anderen krijgt Warffum het dorpshuis wat ze verdient.