Bestuur

Bestuurders van Stichting Dorpshuis Warffum verrichten hun taken onbezoldigd. Bestuurders zijn gerechtigd directe onkosten te declareren. Hiervan wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt.

Betto Meijer – Voorzitter

Francie Kaaijk – bestuurslid

Andries Renkema – bestuurslid

Diane Beerlage – bestuurslid

Jan Lofvers – bestuurslid

Mijnard Scheers – bestuurslid

Michel Doornbos – bestuurslid